Osoba fizyczna
Na firmę
Nasz doradca porówna dla Ciebie wybrane samochody
Możemy porównać dla Ciebie jednocześnie maksymalnie 3 oferty, przejdź do porównania.
Dodaj przynajmniej 2 oferty, które mamy dla Ciebie porównać.
Wpis
Leasing samochodu a odliczanie VAT
12
lut 2021

Leasing to jedna z najpopularniejszych form finansowania środków trwałych, a jej atrakcyjność wynika m.in. z możliwości uzyskania znacznej optymalizacji podatkowej przez czynnych podatników VAT. Jak wygląda w praktyce odliczenie podatku VAT w leasingu samochodu?

Rodzaj leasingu a VAT

W obrocie gospodarczym stosuje się kilka rodzajów leasingu. Główne różnice sprowadzają się do stron umowy, konstrukcji samego kontraktu, praw i obowiązków stron, a także przedmiotu umowy. W zależności od przyjętych warunków inaczej jest również traktowany podatek VAT.

Bez względu na wybrany model współpracy leasing łączy w sobie elementy kredytu i dzierżawy, pozwalając klientowi na korzystanie z określonych w umowie aktywów, bez konieczności nadmiernego obciążania finansów firmy.

Leasing finansowy a VAT

Leasing finansowy to najbardziej typowa postać leasingu, regulowana przepisami Kodeksu Cywilnego. Najczęściej jest to umowa o charakterze długoterminowym (czas jej trwania często pokrywa się z czasem amortyzacji). Polega ona na tym, że leasingodawca nabywa określoną rzecz i oddaje ją leasingobiorcy do korzystania.

W przypadku leasingu finansowego podatek VAT naliczany jest jednorazowo – w momencie wydania przedmiotu umowy. Leasingobiorca zachowuje prawo do jego odliczenia i dla realizacji tego prawa nie ma znaczenia, czy będzie on płacił comiesięczne raty leasingowe.

W świetle przepisów prawa podatkowego leasing finansowy został zrównany z dostawą towarów, dlatego tutaj stawka podatku może być zróżnicowana, w zależności od przedmiotu umowy (choć dla pojazdów, maszyn i urządzeń zawsze wynosi 23%).

Należy pamiętać, że to, czy korzystający będzie mógł odliczyć 100% podatku VAT, czy jedynie 50%, zależy od sposobu korzystania z pojazdu.

Jeżeli samochód jest wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych, a przedsiębiorca złożył w urzędzie skarbowym deklarację VAT-26 i prowadzi ewidencję korzystania z pojazdu, będzie on mógł odliczyć całość podatku. Jeżeli jednak pojazd służy do zaspokajania potrzeb zarówno służbowych, jak i prywatnych, prawo do odliczenia obejmuje jedynie 50% podatku VAT. Pozostałe 50% kwoty zwiększa wartość początkową przedmiotu umowy, która będzie stanowiła podstawę do obliczania amortyzacji.

Leasing operacyjny a VAT

W przypadku leasingu operacyjnego prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przysługuje leasingodawcy, a nie korzystającemu, jak ma to miejsce przy wariancie finansowym. Co więcej, czas trwania tego typu umowy jest na ogół krótszy niż finansowego. Zgodnie z przepisami podatkowymi, nie może wynosić mniej niż 40% okresu amortyzacji.

W kontekście podatku VAT zasadnicza różnica sprowadza się do tego, że odliczenie następuje od każdej faktury (raty leasingowej) wystawianej w kolejnych miesiącach. Przepisy podatkowe traktują leasing operacyjny jak świadczenie usług opodatkowane stałą stawką 23%.

Analogicznie jak w przypadku leasingu finansowego, także tutaj wysokość odliczanego podatku jest uzależniona od sposobu korzystania z samochodu i może wynosić 100% lub 50%. W drugim przypadku nieodliczone 50% podatku staje się kosztem uzyskania przychodu, obniżając tym samym podstawę opodatkowania.

Jest to tak zwany tryb mieszany finansowania. Często wybierają go osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, u których życie rodzinne i praca płynnie się przenikają. Praktyka pokazuje, że 8 na 10 umów zawierana jest właśnie w formie leasingu operacyjnego.

Odliczenie VAT od opłaty wstępnej leasingu samochodu osobowego

Opłata wstępna, zwana inaczej czynszem inicjalnym, to zabezpieczenie finansującego, a zarazem pierwsza opłata i wkład własny, jaki ponosi korzystający. Ma ona charakter bezzwrotny i stanowi „parasol ochronny” na wypadek niewywiązywania się leasingobiorcy z umowy. Im wyższy jest czynsz inicjalny, tym niższe będą kolejne raty, ale także koszt ewentualnego wykupu pojazdu. Na ogół im niższa jest nasza zdolność leasingowa, tym wyższą opłatę wstępną będziemy musieli wnieść.

W przypadku opłaty wstępnej w leasingu VAT traktowany jest na zasadach ogólnych. W praktyce oznacza to, że faktura dokumentująca wydatek stanowi podstawę do odliczenia 50% lub 100% podatku, w zależności od sposobu korzystania z pojazdu, a także spełnienia kryteriów wskazanych w ustawie. Warto jednak pamiętać, że mamy 7 dni na zgłoszenie w urzędzie skarbowym stosownej decyzji. Tylko pozornie jest to długi termin.

Ile podatku VAT można odliczyć z raty leasingowej?

To pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy szukający sposobu na objęcie finansowaniem środków trwałych, nabytych przez finansującego od osoby prywatnej. Pytanie powinno brzmieć nieco inaczej, a mianowicie „Czy faktura VAT marża i leasing idą w parze”?

Na pierwszy rzut oka – nie. Korzystający, który jest przedsiębiorcą, nie będzie mógł odliczyć VAT-u od kwoty wskazanej na takiej fakturze. Okazuje się jednak, że teoretycznie istnieje pewna możliwość, choć obecnie mało która firma leasingowa oferuje takie rozwiązania. Wyjściem z sytuacji może okazać się leasing finansowy, choć w tym przypadku podatek zostanie naliczony jedynie od części raty leasingowej obejmującej odsetki. W praktyce będzie to więc bardzo niska kwota i z punktu widzenia optymalizacji podatkowej mało opłacalna inwestycja.

Znacznie korzystniejszym z punktu VAT-u rozwiązaniem będzie zdecydowanie się na finansowanie samochodu zakupionego bezpośrednio od dealera marki, firmy specjalizującej się w imporcie pojazdów zza granicy lub z komisu. Wtedy korzystającemu przysługuje prawo odliczania od pełnej kwoty raty.

Leasing samochodu pozwala na zwiększenie swobody finansowej firmy. Zmniejsza także kapitał początkowy niezbędny do jej prowadzenia i pozwala zaoszczędzić całkiem sporo pieniędzy, a wszystko to zgodnie z przepisami prawa. Czy te możliwości nie wydają się kuszące?

Chcesz poznać naszą aktualną ofertę nowych samochodów?
Dziękujemy za zostawienie swoich danych. Skontaktujemy się z Tobą bezzwłocznie
Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i pomoże wybrać Ci najlepszy samochód według Twoich potrzeb.