Osoba fizyczna
Na firmę
Nasz doradca porówna dla Ciebie wybrane samochody
Możemy porównać dla Ciebie jednocześnie maksymalnie 3 oferty, przejdź do porównania.
Dodaj przynajmniej 2 oferty, które mamy dla Ciebie porównać.

Wynajem długoterminowy samochodów – kompendium wiedzy

Wynajem długoterminowy samochodu to coraz chętniej wybierana forma finansowania samochodów w Polsce. Poznaj nasze kompleksowe kompendium wiedzy o wynajmie długoterminowym samochodów. Sprawdź, dlaczego warto wynająć samochód w Carsmile!

Czym jest wynajem długoterminowy samochodów?

Mimo że wynajem długoterminowy samochodów jest wciąż młodą usługą, to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców, stając się jedną z najpopularniejszych form finansowania floty aut służbowych. Długoterminowy wynajem samochodów stanowi formę wydzierżawiania pojazdów zgodnie z parametrami określonymi w umowie.

Pod względem prawno-formalnym wynajem długoterminowy jest to umowa leasingu z wysokim wykupem oraz z dodatkowymi usługami wchodzącymi w cenę comiesięcznej raty. W ramach umowy wynajmu długoterminowego użytkownik eksploatuje wydzierżawiony pojazd przez cały okres trwania umowy, na koniec zwracając go firmie wynajmującej.

Na czym polega wynajem długoterminowy samochodów?

Wynajem długoterminowy to obecnie najbardziej komfortowa forma finansowania pojazdów do firmy. Użytkownik finansuje auto bez ponoszenia wkładu własnego lub – gdy warunki umowy tego wymagają – z minimalnym wkładem własnym. Teoretycznie wynajem długoterminowy samochodu nie uwzględnia w umowie wykupu auta pod koniec trwania umowy, niemniej użytkownik może ustalić z firmą wynajmującą tę kwestię podczas trwania wynajmu i zdecydować się na wykup. Umowa wynajmu trwa zwykle od 12 do 60 miesięcy, a w ramach niej użytkownik może liczyć na kompleksową obsługę pojazdu przez firmę wynajmującą.

W ramach umowy wynajmu Carsmile obliguje się do koordynacji szkód, napraw i czynności serwisowych, kompleksowego ubezpieczenia i zarejestrowania samochodu, udostępnienia kompletu opon letnich i zimowych z ich przechowaniem i dwukrotną wymianą w ciągu roku kalendarzowego. Po stronie użytkownika pozostaje jedynie tankowanie i eksploatowanie pojazdu.

Wynajem długoterminowy samochodów w Polsce

Wynajem długoterminowy samochodów istnieje na polskim rynku od ponad 20 lat i szybko stał się jedną z najpopularniejszych form finansowania służbowych aut. Jeszcze dekadę temu rynek wynajmu był rozwiązaniem niszowym, z którego korzystały wyłącznie krajowe i międzynarodowe korporacje. Obecnie wynajem długoterminowy samochodów dostępny jest również dla małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych. Wynajem długoterminowy przywędrował do naszego kraju z Europy Zachodniej, w której funkcjonuje od ponad 50 lat i stanowi dominujący sposób finansowania aut w przedsiębiorstwach.

W naszym kraju wynajem długoterminowy jako leasing operacyjny z pełną lub częściową obsługą aut rośnie rok do roku o 17%. W trzecim kwartale 2018 roku aż 21% wszystkich nowych aut zakupionych w polskich salonach znalazło się w wynajmie długoterminowym, tym samym zwiększając swój udział w całkowitej sprzedaży aut o 1,4% w stosunku do 2017 roku.

Umowa wynajmu długoterminowego

Polskie prawo nie precyzuje, jakie elementy muszą znaleźć się w umowie najmu samochodu. Jedynymi sprecyzowanymi literą prawa elementami umowy są strony umowy. Kodeks cywilny określa je jako wynajmującego i najemcę. Pozostałe obostrzenia regulowane są przez art. 78 k.c., który warunkuje prawidłowość sporządzania umowy z zachowaniem formy pisemnej.

Zgodnie z umocowaniem prawnym umowa wynajmu samochodu musi zawierać trzy elementy:

 • określenie stron umowy z podziałem na najemcę i wynajmującego,
 • treść (oświadczenie woli), która szczegółowo precyzuje przedmiot najmu i warunki umowy,
 • własnoręczne podpisy stron poświadczające oświadczenie woli.

Poza tym umowa najmu auta musi precyzować okres obowiązywania umowy, dokładny opis przedmiotu najmu wraz z informacjami dotyczącymi marki i modelu auta, jego wyposażenia, rodzajów płynów eksploatacyjnych, a także - co szczególnie ważne w przypadku wynajmu długoterminowego - opcjonalnych usług wchodzących w zakres umowy.
Co więcej, umowa najmu pojazdu reguluje prawa i obowiązki firmy wynajmującej i najemcy, obostrzenia i kary umowne związane z niezgodnym z umową eksploatowaniem przedmiotu najmu, wysokość i terminy spłat comiesięcznych rat, a także wykaz wszelkich przedmiotów i dokumentów przekazywanych najemcy wraz z pojazdem.

Koszty wynajmu a odliczanie kosztów uzyskania przychodu od podatku

Koszt wynajmu samochodu zaliczany jest w pełni do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że auto użytkowane jest na potrzeby prowadzonej działalności. Koszty eksploatacyjne – takie jak paliwo, płyny eksploatacyjne, opłaty autostradowe, zakup akcesoriów czy koszt myjni ponoszone są z kieszeni najemcy. Koszty te muszą zostać ujęte w ewidencji przebiegu pojazdu – podobnie jak czynsz.

W przypadku gdy wynajmowane auto eksploatowane jest do celów służbowych i prywatnych (w trybie mieszanym), a także nie zostało zgłoszone do urzędu skarbowego na druku VAT-26, wówczas możliwe jest odliczenie jedynie 50% podatku VAT od ponoszonych kosztów z tytułu jego wynajmu i eksploatacji.

Możliwe jest także zawarcie umowy na wynajem długoterminowy a VAT odliczyć w pełni. W sytuacji, gdy pojazd został zgłoszony do urzędu skarbowego i eksploatowany jest wyłącznie do celów firmowych, wówczas podatek VAT może być odliczony w 100%. Podstawami prawnymi regulującymi koszty wynajmu i odliczanie kosztów uzyskania przychodu od podatku reguluje art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT.

Korzyści wynajmu długoterminowego samochodów

Istnieje wiele korzyści, które przemawiają za wynajmem długoterminowym samochodów. Jedną z nich jest uzyskanie transparentności i przewidywalności kosztów związanych z eksploatacją pojazdu w firmie. Pozwala to na łatwiejsze budżetowanie oraz sporządzanie planów finansowych przedsiębiorstwa, upraszczając jego strategię operacyjną.
Poza tym do kluczowych zalet wynajmu zalicza się jego wygodę dla użytkownika pojazdu. W gestii najemcy pozostaje jedynie opłacanie comiesięcznych rat, tankowanie i dbanie o pojazd. Pozostałe kwestie związane z ubezpieczeniem, rejestracją, serwisowaniem, koordynacją szkód czy wymianą opon spoczywają na barkach firmy wynajmującej.
Wynajem długoterminowy samochodów nie ogranicza także zdolności kredytowej firmy, nie zamraża jej kapitału, a także nie ogranicza przepływu pieniędzy w przedsiębiorstwie. Są to kluczowe elementy, które ograniczają ryzyko problemów finansowych zwłaszcza firm o nieugruntowanej pozycji na rynku.

Pod koniec trwania umowy firma nie pozostaje z wynajmowanym samochodem, dzięki czemu nie bierze na swoje barki konieczności sprzedaży pojazdu po zakończeniu najmu i nie ryzykuje straty kapitału związanego z utratą wartości rezydualnej samochodu. Co więcej, pod koniec trwania umowy firma może przedłużyć umowę, wymieniając pojazd na nowszy model. Dzięki temu przedsiębiorstwo może regularnie zmieniać auta na nowe, dbając o komfort i bezpieczeństwo swoich pracowników.

Wynajem długoterminowy a leasing

Wynajem długoterminowy to pewna forma leasingu operacyjnego bez wykupu auta pod koniec trwania umowy. Jak można porównać wynajem długoterminowy a leasing? Pod wieloma względami te formy finansowania są do siebie zbliżone. Niemniej, wynajem długoterminowy samochodu rekomendowany jest firmom, które stawiają przede wszystkim na gotowe rozwiązania oraz komfortową eksploatację. Dlatego też wiele firm, które zastanawia się, czy wybrać wynajem, czy leasing, decyduje się na wybór prostszego i wygodniejszego wynajmu. Opłacając comiesięczną, stałą ratę przedsiębiorstwa pokrywają w zasadzie wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdu (poza paliwem) oraz wszelkie koszty dodatkowe, takie jak ubezpieczenie, rejestrację, serwis, ewentualne naprawy czy wymianę opon.

Leasing operacyjny nastawiony jest na wykup auta pod koniec trwania umowy. Pozwala on także na nieco większą swobodę w dysponowaniu autem, bowiem po zakończeniu umowy stanie się własnością leasingobiorcy. Comiesięczna rata leasingowa nie pokrywa kosztów wymiany opon, ubezpieczenia i innych usług dodatkowych.

Czym jest wartość rezydualna samochodu?

Wartość rezydualna (końcowa) to zakładana wartość rynkowa samochodu w momencie jego odsprzedaży (pod koniec okresu użytkowania zgodnego z umową wynajmu). Wartość rezydualna samochodu maleje wraz z czasem jego użytkowania, a jej wysokość warunkowana jest przez kilka czynników. Wśród kluczowych elementów określających utratę wartości rezydualnej środka trwałego zalicza się markę oraz model pojazdu, pojemność silnika, wyposażenie auta, przebieg, a także historię. Najmniej na wartości tracą auta niemieckich i japońskich marek – m.in.: BMW, Audi, Mercedes, Lexus, Toyota, Honda. Niekiedy w ciągu trzech lat eksploatacji nowe auto jest w stanie utracić od 25% do nawet 40% swojej początkowej wartości.

Dla przedsiębiorców utrata wartości rezydualnej wiąże się z ponoszeniem znacznych dodatkowych kosztów zaliczanych do kosztów eksploatacji pojazdu. W wynajmie długoterminowym ryzyko utraty wartości pojazdu spoczywa na barkach firmy wynajmującej. Decydując się na wynajem długoterminowy, najemca może uniknąć utraty wartości rezydualnej auta, spłacając ją w comiesięcznych ratach. Wartość rezydualna jest głównym składnikiem ceny wynajmu przez cały okres trwania umowy.

Kto może wziąć wynajem długoterminowy?

Długoterminowy wynajem samochodów dla firm to podstawa działalności wszystkich firm wynajmujących. Umowę wynajmu długoterminowego z powodzeniem podpisują zarówno duże korporacje, jak i firmy z sektora MŚP. Wynajem długoterminowy zapewnia proste procedury oraz minimum formalności podczas podpisywania umowy, a sam rynek jest niezwykle elastyczny i otwarty. Wiele firm wynajmujących kieruje swoją ofertę również do nowych firm oraz mikroprzedsiębiorców. Firmy wynajmujące oferują także wynajem długoterminowy samochodów dla osób fizycznych.
Aktualna oferta wynajmu długoterminowego samochodów w Carsmile przeznaczona jest jedynie dla przedsiębiorców. Oferujemy korzystne warunki wynajmu długoterminowego dla niemal wszystkich firm działających na polskim rynku.

Jakie dokumenty są niezbędne do wzięcia samochodu w najem?

Podpisywanie umowy na wynajem długoterminowy samochodu nie przysparza wielu trudności, a sam proces jest szybki i maksymalnie uproszczony. Osoby zainteresowane wynajmem w Carsmile do złożenia wniosku online nie potrzebują przedkładania żadnych dokumentów, natomiast podczas podpisywania umowy konieczne jest zaprezentowanie dokumentów zależnych od statusu potencjalnego najemcy.

W przypadku zawierania umowy najmu przez spółki prawa handlowego należy przedłożyć:

 • zaświadczenia o numerze REGON i NIP,
 • umowy spółki w formie aktu notarialnego wraz z aneksami,
 • ważnego przez 3 ostatnie miesiące wpisu z KRS.

Do zawarcia umowy przez jednoosobowe działalności gospodarcze konieczne jest przedstawienie:

 • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • umowy spółki, o ile wnioskodawcą jest spółka cywilna,
 • przedstawienia potwierdzenia zarejestrowania w US wraz z aneksami
 • zaświadczenia o numerze REGON i NIP,
 • ksera dowodów osobistych poręczycieli i leasingobiorcy, a w przypadku spółki cywilnej ksera dowodów osobistych jej wspólników.

Konsumenci, którzy chcą wynająć samochód do celów prywatnych i nie prowadzą działalności gospodarczej, muszą przedłożyć ksero dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu, który potwierdzi ich tożsamość.

Ile kosztuje wynajem długoterminowy samochodu?

Koszt wynajmu długoterminowego samochodu zależy od kilku czynników. Poza wartością katalogową pojazdu, na cenę comiesięcznej raty wpływa wysokość opcjonalnego wkładu własnego oraz czas trwania umowy. Do kosztów ponoszonych przez najemcę podczas trwania umowy należy doliczyć jedynie koszt paliwa, ponieważ wszystkie pozostałe koszty eksploatacyjne wliczane są do raty wynajmu.

W Carsmile udostępniamy kalkulator wynajmu długoterminowego. Dzięki niemu poznasz dokładną cenę wynajmu każdego modelu samochodu obecnego w naszej ofercie. Dobierz wysokość wkładu własnego i czas trwania umowy – dopasuj warunki wynajmu do osobistych preferencji i potrzeb.

Wykup najmowanego auta

W przypadku gdy najemca zdecyduje się na wykup auta, firma udostępnia mu taką możliwość, oferując wynajem długoterminowy samochodów z możliwością wykupu. Negocjowanie warunków oraz kwoty wykupu auta można przeprowadzić podczas sporządzania umowy najmu.