Osoba fizyczna
Na firmę
Nasz doradca porówna dla Ciebie wybrane samochody
Możemy porównać dla Ciebie jednocześnie maksymalnie 3 oferty, przejdź do porównania.
Dodaj przynajmniej 2 oferty, które mamy dla Ciebie porównać.

Informacje dla akcjonariuszy

Warszawa, 14.01.2021

PIĄTE
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA PRZEZ AKCJONARIUSZY DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

Zarząd spółki działającej pod firmą CARSMILE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000724919, NIP: 7010800013, REGON: 369367192, o kapitale zakładowym 560.000 zł, opłacony w całości („Spółka”) na podstawie przepisu art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz piąty akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa w celu ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki.

Zarząd Spółki
CARSMILE S.A. z siedzibą w Warszawie


Warszawa, 14.12.2020

Czwarte
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA PRZEZ AKCJONARIUSZY DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

Zarząd spółki działającej pod firmą CARSMILE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000724919, NIP: 7010800013, REGON: 369367192, o kapitale zakładowym 560.000 zł, opłacony w całości („Spółka”) na podstawie przepisu art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa w celu ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki.

Zarząd Spółki
CARSMILE S.A. z siedzibą w Warszawie


Warszawa, 13.11.2020

TRZECIE
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA PRZEZ AKCJONARIUSZY DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

Zarząd spółki działającej pod firmą CARSMILE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000724919, NIP: 7010800013, REGON: 369367192, o kapitale zakładowym 560.000 zł, opłacony w całości („Spółka”) na podstawie przepisu art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa w celu ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki.

Zarząd Spółki
CARSMILE S.A. z siedzibą w Warszawie


Warszawa, 30.10.2020

DRUGIE
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA PRZEZ AKCJONARIUSZY DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

Zarząd spółki działającej pod firmą CARSMILE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000724919, NIP: 7010800013, REGON: 369367192, o kapitale zakładowym 560.000 zł, opłacony w całości („Spółka”) na podstawie przepisu art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa w celu ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki. 

Zarząd Spółki
CARSMILE S.A. z siedzibą w Warszawie


Warszawa, 30.09.2020

PIERWSZE
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA PRZEZ AKCJONARIUSZY DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

Zarząd spółki działającej pod firmą CARSMILE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000724919, NIP: 7010800013, REGON: 369367192, o kapitale zakładowym 560.000 zł, opłacony w całości („Spółka”) na podstawie przepisu art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa w celu ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki. 

Zarząd Spółki
CARSMILE S.A. z siedzibą w Warszawie