>Oblicz na jaką ratę Cię stać!<

Zgody

Podane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami RODO w celu nawiązania z Panią/Panem kontaktu w sprawie przedstawienia oferty produktowej Spółki (w oparciu w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę oraz o prawnie uzasadniony interes Spółki, jakim jest utrzymywanie relacji z klientami i potencjalnymi klientami), w celu dowodowym i archiwalnym (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest obrona przed ewentualnymi zarzutami, np. w przypadku złożenia reklamacji) oraz w innych celach wynikających z treści prowadzonej z Panią/Panem korespondencji lub rozmowy. W sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody – dane będą mogły być przetwarzane także w celu marketingowym, realizowanym przez Spółkę w formie tradycyjnej (papierowej), elektronicznej lub telefonicznej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych z wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki w obszarze informatycznym, prawniczym, audytorskim czy marketingowym. Dane mogą być też udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

Na tym etapie kontaktu, Spółka nie będzie przetwarzała Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany skutkujący zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Podane dane przetwarzane będą do czasu złożenia przez Panią/ Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania, kiedy podstawę stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (a może Pani/Pan dokonać tego w każdym momencie poprzez kontakt elektroniczny, telefoniczny lub w formie papierowej na adres siedziby wskazany powyżej), lub do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń. Wycofanie zgody nie będzie przy tym miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych i prawo uzyskania kopii tych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.