Osoba fizyczna
Na firmę
Nasz doradca porówna dla Ciebie wybrane samochody
Możemy porównać dla Ciebie jednocześnie maksymalnie 3 oferty, przejdź do porównania.
Dodaj przynajmniej 2 oferty, które mamy dla Ciebie porównać.

Zgody

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

SPIS TREŚCI:

 1. Kim jesteśmy?
 2. Jakie dane zbieramy na Twój temat?
 3. Czy pozyskujemy dane od dzieci?
 4. Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?
 5. W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?
 6. Twoje prawa
 7. Komunikacja i Marketing
 8. Komu udostępniamy Twoje dane
 9. Przekazywanie danych do Państw trzecich
 10. Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?
 11. Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania
 12. Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich
 13. Kontakt
 14. Organy nadzorcze

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich produktów, usług, treści, funkcjonalności, technologii lub funkcji oraz wszystkich powiązanych stron internetowych, aplikacji mobilnych, witryn mobilnych lub innych usług internetowych lub aplikacji, które oferujemy (łącznie „Usługi”)

 1. Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z Usługami, w szczególności tymi świadczonymi za pośrednictwem Serwisów jest:

Carsmile SA z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.

Carsmile SA jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000724919 oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 7010800013, REGON: 369367192.

Carsmile SA jest operatorem Serwisów Otomotoklik.pl i Carsmile.pl (Serwisy)

 

 

 1. Jakie dane zbieramy na Twój temat?

2.1.1 Dane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

W celu przeglądania naszych Serwisów nie musisz podawać swoich danych z zastrzeżeniem danych, które mogą być zbierane przez nas automatycznie (patrz punkt 2.1.2)

Rejestracja konta oraz inne Usługi na stronie Serwisu Carsmile.pl

W celu korzystania z części świadczonych przez nas Usług, polegających na umożliwianiu Tobie zawarcia umowy najmu długoterminowego Pojazdu w Serwisie Carsmile.pl musisz się zarejestrować. Rejestracja jest możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym oraz po wcześniejszej weryfikacji Twoich danych.

(I) Dane niezbędne do rejestracji w Serwisie Carsmile.pl

Podczas rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje: imię, adres e-mail i nr telefonu.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do rejestracji i korzystania z usług oferowanych w ramach konta w Serwisie Carsmile.pl.

(II) Dane niezbędne do zawarcia umowy najmu długoterminowego w Serwisie Carsmile.pl

W trakcie korzystania z naszych Usług, polegających na możliwości zawarcia umowy najmu długoterminowego Pojazdu w Serwisie Carsmile.pl podajesz - w Serwisie lub w trakcie rozmowy telefonicznie - następujące dodatkowe dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • Nr dowodu osobistego
 • Data ważności dowodu osobistego
 • Dochód miesięczny
 • Źródło dochodu
 • Stan cywilny
 • Dane adresowe: ulica, nr domu, mieszkania, miasto, kod pocztowy
 • numer telefonu komórkowego

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne do oszacowania Twojej zdolności do zawarcia ww. umowy oraz ustalenia jej warunków a finalnie - do jej zawarcia w oparciu o taką weryfikację. W trakcie weryfikacji możemy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych (Partnerów), o czym szerzej wspominamy w pkt. 8.1 niniejszej Polityki.

(III) Dane niezbędne do złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu Pojazdu, kredytu lub leasingu z Partnerem w Serwisie Carsmile.pl

W trakcie korzystania z naszych Usług, polegających na możliwości złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu, kredytu lub leasingu u jednego z naszych Partnerów (por. pkt 8. 1 niniejszej Polityki) w celu uzyskania uzyskania alternatywnej metody finansowania nabycia Pojazdu w Serwisie Carsmile.pl możesz również podać  -  w Serwisie lub w trakcie rozmowy telefonicznie - następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • PESEL
 • nr dowodu osobistego
 • data ważności dowodu osobistego
 • dochód miesięczny
 • źródło dochodu
 • NIP jeżeli jesteś przedsiębiorcą
 • dane adresowe: ulica, nr domu, mieszkania, miasto, kod pocztowy
 • stan cywilny
 • inne dane konieczne do przedstawienia oferty kredytu lub leasingu (np. preferowana przez Ciebie liczba rat).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne do umożliwienia nam złożenia u Partnera wniosku o weryfikację Twojej zdolności do zawarcia ww. umów oraz ustalenia ich warunków a finalnie - ich zawarcia w oparciu o taką weryfikację przy pośrednictwie Carsmile.pl.

Usługi na stronie Serwisu Otomotoklik.pl

(IV) Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży w Serwisie Otomotoklik.pl

W trakcie korzystania z naszych Usług, polegających na możliwości zawarcia umowy sprzedaży w Serwisie Otomotoklik.pl podajesz -  w Serwisie lub w trakcie rozmowy telefonicznie - następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • PESEL
 • nr dowodu osobistego
 • data ważności dowodu osobistego
 • dane adresowe: ulica, nr domu, mieszkania, miasto, kod pocztowy
 • dane dotyczące płatności, w zależności od zastosowanej metody płatności obejmują:
  • Twój numer komórkowy;
  • Twój adres email.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne do oszacowania Twojej zdolności do zawarcia ww. umowy oraz ustalenia jej warunków a finalnie - do jej zawarcia w oparciu o taką weryfikację. W trakcie weryfikacji możemy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych (Partnerów), o czym szerzej wspominamy w pkt. 8.1 niniejszej Polityki.

(V) Dane niezbędne do złożenia wniosku o zawarcie umowy  kredytu lub leasingu z Partnerem w Serwisie Otomotoklik.pl

W trakcie korzystania z naszych Usług, polegających na możliwości złożenia wniosku o zawarcie umowy kredytu lub leasingu u jednego z naszych Partnerów (por. pkt 8. 1 niniejszej Polityki)  w celu uzyskania dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej lub sfinansowania części zakupu/nabycia Pojazdu w Serwisie Otomotoklik.pl możesz również podać  -  w Serwisie lub w trakcie rozmowy telefonicznie - następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • PESEL;
 • nr dowodu osobistego;
 • data ważności dowodu osobistego;
 • stan cywilny;
 • dochód miesięczny;
 • źródło dochodu;
 • NIP jeżeli jesteś przedsiębiorcą;
 • dane adresowe: ulica, nr domu, mieszkania, miasto, kod pocztowy;
 • inne dane konieczne do przedstawienia oferty kredytu lub leasingu (np. preferowana przez Ciebie liczba rat).

(VI) Dane niezbędne do złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia Partnerem w Serwisie Otomotoklik.pl

W trakcie korzystania z naszych Usług, polegających na możliwości złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia u jednego z naszych Partnerów (por. pkt 8. 1 niniejszej Polityki)  w celu uzyskania dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej w Serwisie Otomotoklik.pl możesz również podać  -  w Serwisie lub w trakcie rozmowy telefonicznie - następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • nr telefonu;
 • PESEL;
 • data wydania prawa jazdy;
 • stan cywilny;
 • nr VIN pojazdu;
 • NIP jeżeli jesteś przedsiębiorcą;
 • dane adresowe: ulica, nr domu, mieszkania, miasto, kod pocztowy;
 • inne dane konieczne do przedstawienia oferty.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne do umożliwienia nam złożenia u Partnera wniosku o weryfikację Twojej zdolności do zawarcia ww. umów oraz ustalenia ich warunków a finalnie - ich zawarcia w oparciu o taką weryfikację przy pośrednictwie Otomotoklik.pl.

(VII) Dane niezbędne do zawarcia Umowy Wirtualnego Komisu umożliwiającej sprzedaż pojazdów w ramach Serwisu Otomotoklik.pl

W trakcie korzystania z naszych Usług, polegających na możliwości zawarcia Umowy Wirtualnego Komisu umożliwiającej sprzedaż pojazdów w ramach Serwisu Otomotoklik.pl podajesz -  w Serwisie, w trakcie rozmowy telefonicznie lub wizyty w placówce naszego Partnera - następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • nr telefonu;
 • PESEL;
 • szczegóły dotyczące pojazdu (np. marka, rodzaj i pojemność silnika);
 • nr VIN pojazdu
 • NIP jeżeli jesteś przedsiębiorcą
 • dane adresowe: ulica, numer domu, mieszkania, miasto, kod pocztowy
 • inne dane konieczne do zawarcia Umowy Wirtualnego Komisu (np. cena minimalna sprzedaży pojazdu).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia Umowy Wirtualnego Komisu z Carsmile..

Bezpieczeństwo Serwisów i Usług

W uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu Serwisu Carsmile.pl lub Otomotoklik.pl, polegających na działaniu na niekorzyść innych użytkowników Serwisu/ów możemy poprosić Cię o przekazanie nam dodatkowych informacji związanych z transakcją. W takich przypadkach podstawą do przetwarzania przez nas tej kategorii danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zwalczaniu naruszeń Regulaminów i zapewnieniu Tobie możliwości korzystania z bezpiecznego i przyjaznego Serwisu.

Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji.

W przypadku kontaktu telefonicznego,mailowego lub przez kanały komunikacji social media zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeśli sprzeciwiasz się nagrywaniu możesz się rozłączyć. W przypadku rozmów poprzez kanały komunikacji social media, możemy mieć dostęp do informacji, które zgodnie z Twoimi ustawieniami są publiczne w ramach danego profilu w social media. Nie wykorzystujemy jednak takich informacji w żaden sposób.

Udział w ankietach / testach

Możemy udostępniać Ci ankiety dla Użytkowników, aby sprawdzić ogólne zadowolenie z jakości naszych Usług. W tym celu wykorzystamy tylko sesję (jest to losowy identyfikator przypisany do Ciebie podczas pobierania naszej aplikacji mobilnej lub odwiedzania naszej strony internetowej). Ponadto możesz dobrowolnie podać nam swoje dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu komórkowego, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i zaprosić Cię na jeden z naszych testów użyteczności (UX) lub na rozmowę z naszym zespołem. Należy pamiętać, że informacje, które nam przekazujesz w ramach odpowiedzi na zadane pytania ankietowe, mogą zawierać dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz.

Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji

W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeśli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, rozmowa nie będzie kontynuowana, a Ty możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.

Korzystanie z naszych Usług, w tym także kiedy jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem

W przypadku gdy korzystasz z jednego z naszych Serwisów i pozostawiasz nam dane celem podjęcia z Tobą kontaktu przez nas lub naszych ofertodawców, zbieramy dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem wszelkiego rodzaju formularzy kontaktowych żądając otrzymania oferty lub nawiązania z Tobą kontaktu.

 

2.1.2 Dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszych Usług

Kiedy korzystasz z jednego z naszych Serwisów, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

Dane o urządzeniu

Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz, Twój adres IP, ustawienia języka urządzenia, marka i typ urządzenia, system operacyjny i wersja urządzenia, typ i wersja przeglądarki oraz informacje o oprogramowaniu dotyczące urządzenia, takie jak czcionki, strefa czasowa systemu i przeglądarki, dostępne formaty wideo i audio. Jeśli jesteś zalogowany, informacje związane z urządzeniem są przez nas łączone z Twoim kontem w Serwisie Carsmile.

 

Informacje o lokalizacji

W zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie przedmiotów wystawionych do sprzedaży w Twoim sąsiedztwie oraz ułatwiają Ci sprzedaż przedmiotów w Twojej okolicy.

Dane dotyczące logowania na Carsmile.pl

Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.

Dane o aktywności w Serwisach

Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na jeden z naszych Serwisów, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje jednego z naszych Serwisów.

Cookies

Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.

 

2.1.3 Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych), które możemy łączyć z danymi osobowymi, które zbieramy od Ciebie za pośrednictwem naszych Usług. W szczególności dotyczy to następujących informacji:

 • Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą uzyskane od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 • Historię kredytową Od Biura Informacji Kredytowej SA w przypadku, gdy złożysz wniosek o zawarcie umowy kredytu lub leasingu za pośrednictwem Serwisu Otomotoklik.pl i wyrazisz odpowiednią zgodę
 1. Czy pozyskujemy dane od dzieci?

Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

 1. Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

 • Jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisów jak również umów sprzedaży lub Umowy Wirtualnego Komisu w ramach Serwisu Otomotoklik.pl oraz umów najmu długoterminowego na Carsmile.pl;
 • Jest to niezbędne do oceny zdolności finansowej do wywiązania się z umowy najmu na Carsmile.pl, w tym z wykorzystaniem profilowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. udzielania kredytów, pożyczek lub świadczenia innych usług finansowych;
 • Jest to niezbędne do przekazania danych i dokonania oceny zdolności kredytowej przez naszych Partnerów, jeśli zdecydujesz się na częściowe finansowanie Pojazdu za pośrednictwem umowy kredytu lub leasingu;
 • Jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami i prowadzenia marketingu usług zgodnie z niniejszą Polityką;
 • Jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię m.in. o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy opis sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne, na których oparliśmy nasze działania. Ponadto, gdy ma to swoje zastosowanie, zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy nasze prawnie uzasadnione interesy.

 

4.1 Przetwarzanie w celu zapewnienia dostępu do Usług za pośrednictwem Serwisu Carsmile.pl (tj. Wykonania umowy, którą z nami zawarłeś w ramach Regulaminu Serwisu Carsmile.pl)

Jeśli  w Serwisie Carsmile.pl zalogujesz się za pomocą Twojego numeru telefonu komórkowego lub identyfikatora email, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub adres email w celu zidentyfikowania Cię jako użytkownika i zapewnienia Ci dostępu do naszego Serwisu Carsmile.pl

4.2. Przetwarzanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy najmu długoterminowego w Serwisie Carsmile.pl

W sytuacji, gdy jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem, złożenie przez Ciebie wniosku o zawarcie umowy najmu długoterminowego Pojazdu w Serwisie Carsmile.pl wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celu:

 • wykonania czynności przygotowujących do zawarcia z Tobą umowy
 • zawarcia i wykonania umowy najmu długoterminowego Pojazdu;
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, związanych z umową (w szczególności podatkowych);
 • zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

4.3. Przetwarzanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Pojazdu w Serwisie  Otomotoklik.pl lub zawarcia i wykonania umowy Wirtualnego Komisu

Złożenie przez Ciebie wniosku o zawarcie umowy sprzedaży Pojazdu w Serwisie Otomotoklik.pl wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celu:

 • wykonania czynności przygotowujących do zawarcia z Tobą umowy sprzedaży lub Umowy Wirtualnego Komisu;
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Pojazdu lub Umowy Wirtualnego Komisu;
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, związanych z umową (w szczególności podatkowych);
 • zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

4.4 Przetwarzanie w celu poprawienia wygody korzystania z Serwisów oraz rozwoju nowych funkcjonalności Serwisów

 Wykorzystujemy dane o aktywności użytkownika (np. sekwencje kliknięć w ramach Serwisów) do:

 • oferowania Ci spersonalizowanych treści, takich jak lepsze wyniki wyszukiwania podczas korzystania z naszych Usług;
 • określania jak długo i w jaki sposób poruszasz się po naszych Serwisach, w celu poznania Twoich zainteresowań i poprawy naszych Usług. Na przykład, opierając się na informacjach dotyczących treści, które Cię zainteresowały, możemy przekazać Ci sugestie innych interesujących materiałów;
 • monitorowania i raportowania efektywności kampanii marketingowych do naszych partnerów biznesowych oraz do celów wewnętrznych analiz biznesowych.

Wykorzystujemy dane dotyczące Twojej lokalizacji do następujących celów:

 • łączenia anonimowych i zagregowanych informacji o cechach i zachowaniu użytkowników Carsmile, w tym w celach analiz biznesowych, segmentacji oraz rozwijania anonimowych profili;
 • wspierania rozwoju naszych Serwisów oraz personalizacji treści, które do Ciebie kierujemy. Na przykład, przy pomocy lokalizacji i dla zapewnienia Ci większej wygody zakupów, możemy wyświetlać listy ogłoszeń z Twojego sąsiedztwa;
 • mierzenia i monitorowania Twoich interakcji z banerami reklamowymi podmiotów trzecich, które umieszczamy w naszych Serwisach.

Na podstawie informacji kontaktowych, które zawierają Twój identyfikator e-mail i numer telefonu, rozpoznajemy różne urządzenia (takie jak komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet) wykorzystywane przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do Serwisów. Pozwala nam to łączyć Twoją aktywność w naszych Serwisach na wszystkich urządzeniach, a także pomaga zapewnić Ci taką samą wygodę korzystania z Serwisachu bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz.

Przetwarzamy powyższe informacje w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu poprawy Twojej wygody korzystania z Serwisów oraz w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś.

W celu umożliwienia Ci korzystania z coraz wygodniejszych Serwisów oraz nowych przydatnych funkcjonalności cały czas pracujemy nad rozwojem naszych usług. W celu opracowania nowych rozwiązań takich jak np. system skutecznych rekomendacji pojazdów możemy prowadzić różnego rodzaju testy i badania. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju naszych Serwisów. W celu ochrony Twoich interesów wdrożyliśmy wiele mechanizmów ochrony danych osobowych, które mogą być wykorzystywane do celów rozwoju nowych usług, takich jak pseudonimizacja lub szyfrowanie danych.

W celu umożliwienia Ci korzystania z naszych Usług, w sposób odpowiadający Twoim potrzebom i według najwyższych standardów obsługi użytkownika przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju Serwisów i poszczególnych usług świadczonych w jego ramach. Powyższe obejmuje przetwarzanie Twojej aktywności w Serwisach, w tym danych wskazanych przez Ciebie w różnego rodzaju ankietach i formularzach, oraz ewentualnie Twoich danych kontaktowych w celu uzyskania informacji na temat jakości świadczonych w ramach Serwisów Usług. 

W celu poprawy jakości świadczonych przez nas Usług i zapewnienia, że nasi pracownicy dochowują najwyższych standardów w zakresie obsługi klientów, wykorzystujemy nagrania rozmów lub korespondencję, jaką prowadzimy rozpatrując Twoje zgłoszenia, reklamacje lub odpowiadając na Twoje pytania. Powyższe kategorie informacji są wykorzystywane m.in. w szkoleniach dla pracowników oraz uwzględniane podczas wewnętrznych procesów kontroli jakości. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w opisanych celach jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ulepszaniu jakości naszych usług oraz zapewnieniu Ci najwyższych standardów jakości obsługi.

4.5. Przetwarzanie w celu procesowania płatności z tytułu zawieranych z nami Umów

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu przetwarzania wszelkich płatności z tytułu zawartych z nami Umów. W zależności od metody płatności możesz zostać poproszony o podanie nam szczegółów płatności i karty kredytowej, które następnie przekażemy dostawcy usług płatniczych w celu przetworzenia Twojej płatności. Nie przechowujemy informacji o Twojej karcie kredytowej, chyba że wybierzesz opcję zapisania takich informacji w celu ułatwienia powtarzających się płatności, bez konieczności ponownego wprowadzania danych za każdym razem. W takich przypadkach przechowujemy tylko imię i nazwisko posiadacza karty, datę ważności karty, typ karty i cztery ostatnie cyfry numeru karty. Nie przechowujemy żadnych wartości weryfikacyjnych kodu karty kredytowej. Przekazujemy jedynie takie wartości i numer karty kredytowej w sposób zaszyfrowany w celu przetworzenia płatności przez naszego dostawcę usług płatniczych

 1. W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo możemy Cię o tym poinformować za pośrednictwem wiadomości email lub naszych Serwisów. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta

 1. Twoje prawa

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.

Sposób realizacji Twoich praw:

Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, przejdź do swojego konta/ustawień prywatności lub skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa.

Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji 10.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisów oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna. Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Czas realizacji żądań. Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, zgodnie z informacjami wskazanymi w sekcji 14.

Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt z naszym Działem Prywatności za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

 1. Komunikacja i Marketing

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z naszymi Usługami/Serwisami. Komunikacja będzie mieć na celu potwierdzenie Twojej rejestracji, oraz w przypadku innych wiadomości transakcyjnych związanych z naszymi Usługami. Ze względu na to, że wysyłanie Ci tego rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

Jeśli zostawisz nam dane kontaktowe w tym celu - nawet jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem - skorzystamy z nich, żeby skontaktować się z Tobą,  i odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub przedstawić Ci ofertę. Dane osobowe osób korzystających z formularzy kontaktowych przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia żądanej przez Ciebie pomocy lub informacji, w tym oferty handlowej.

Komunikację marketingową - drogą elektroniczną lub telefoniczną - możesz otrzymywać, gdy zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji poprzez wybrane kanały komunikacji w szczególności wyrażając swoją zgodę - poprzez złożenie wyraźnego żądania ich uzyskania lub pozostawienia swoich danych w tym celu.

W takich przypadkach będziemy również wykorzystywać Twój adres email i numer telefonu komórkowego do przesyłania Ci propozycji i rekomendacji naszych Usług jak również usług naszego Partnera 321Sprzedane.pl sp. z o.o. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej przez      wysłanie oświadczenia wiadomości e-mail na adres kontakt@carsmile.pl lub listownie na adres Carsmile S.A. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa. W przypadku problemów lub trudności skontaktuj się z nami za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

W kontaktach B2B, w sytuacji, gdy pozyskaliśmy Twoje dane z publicznie dostępnych źródeł lub od podmiotów trzecich dołożymy należytych starań, aby poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz uzyskać odpowiednią zgodę na kontakty marketingowe przy użyciu środków komunikacji na odległość. Zapewnimy Ci również możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w takich celach. Powyższe dane osobowe wykorzystujemy na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu naszych Usług,      oraz poszerzaniu zakresu współpracy z przedsiębiorcami.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane?

8.1 Podmioty trzecie (Partnerzy) świadczące niezależne usługi, które otrzymują dane w związku ze świadczeniem usług powiązanych z Usługami oraz Serwisami.

Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami. W tym celu, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców - na zasadach i w sytuacjach opisanych w niniejszej Polityce i Regulaminach Serwisów.

 • podmioty świadczące usługi płatnicze (BlueMedia SA) mogą otrzymywać [w zależności od metody i przepływu płatności] m.in. numer telefonu, adres e-mail, adres fizyczny, imię i nazwisko posiadacza karty, adres posiadacza karty, imię i nazwisko posiadacza karty kredytowej, data ważności karty kredytowej, typ karty kredytowej;
 • Biuro Informacji Kredytowej w celu oszacowania Twojej zdolności kredytowej może otrzymać od nas następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego oraz data ważności, adres zamieszkania
 • Biuro Informacji Gospodarczej w celu oszacowania Twojej zdolności kredytowej może otrzymać od nas następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego oraz data ważności, adres zamieszkania
 • Krajowy Rejestr Długów w celu oszacowania Twojej zdolności kredytowej może otrzymać od nas następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego oraz data ważności, adres zamieszkania
 • podmioty zewnętrzne, za pośrednictwem których wnosisz o przedstawienie oferty dotyczącej zawarcia umowy ubezpieczenia w Serwisie Otomotoklik.pl (Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A lub/oraz Fortegra Europe Insurance Company Limited): w celu otrzymania oferty zawarcia umowy ubezpieczenia Pojazdu od naszych Partnerów, przekazujemy Twoje dane wybranemu przez Ciebie Partnerowi, od którego będziesz oczekiwał przedstawienia oferty zawarcia umowy ubezpieczenia Pojazdu. Przesyłane w ten sposób dane obejmują: imię i nazwisko; adres e-mail, nr telefonu, PESEL, nr VIN pojazdu, data uzyskania prawa jazdy, dane adresowe: ulica, nr domu, mieszkania, miasto, kod pocztowy a w przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą: NIP, forma prawna prowadzonej działalności oraz Główne PKD działalności
 • podmioty zewnętrzne, za pośrednictwem których wnosisz o przedstawienie oferty dotyczącej finansowania w Serwisach (AS INBANK reprezentowany przez AS INBANK S.A. – Oddział w Polsce lub Cofidis S.A. lub Athlon Car Lease Polska Sp. z o. o. lub Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.): w celu otrzymania oferty finansowania (leasing, kredyt) od naszych Partnerów, przekazujemy Twoje dane wybranemu przez Ciebie Partnerowi, od którego będziesz oczekiwał przedstawienia oferty finansowania Pojazdu. Przesyłane w ten sposób dane obejmują: imię i nazwisko, PESEL, stan cywilny, nr dowodu osobistego, data ważności dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, zakładany budżet na zakup danego przedmiotu, ilość oczekiwanych rat, oczekiwany sposób finansowania,  dochód, źródło dochodu;
 • osoby zainteresowane zakupem pojazdu stanowiącego przedmiot Umowy Wirtualnego Komisu i dostępnego w ramach Serwisu Otomotoklik.pl mogą otrzymać Twoje dane osobowe w celu zawarcia umowy sprzedaży pojazdu w ramach transakcji obsługiwanej przez Carsmile w związku z obsługą procesu sprzedażowego opisanego w ramach Umowy Wirtualnego Komisu.

Podmioty te stają się odrębnymi administratorami danych osobowych w ww. celach i zgodnie z prawem powinny przedstawić Ci stosowną informację w zakresie przetwarzania przez nie Twoich danych osobowych.

8.2 Podmioty, które świadczą usługi na naszą rzecz (tj. którym możemy powierzać przetwarzanie Twoich danych, ale które nie będą ich wykorzystywać we własnych celach):

 • Dostawcy usług logistycznych
 • Dostawcy usług IT, usług księgowych oraz innych funkcji związanych z prowadzoną przez nas działalnością , co do których zdecydowaliśmy się skorzystać z zewnętrznego wsparcia
 • Dostawcy usług marketingowych i analitycznych: w celu ulepszania naszych Usług, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, takich jak Google Analytics 360, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług/Serwisu oraz w celu ulepszania naszych Usług a także wspierania naszego marketingu online i reklam opartych na zainteresowaniach. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej Cookies.

Przeprowadzamy kontrole naszych dostawców i wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z prawem. Nie pozwalamy na to, aby nasi dostawcy przetwarzali Twoje dane osobowe do własnych celów. W ramach naszej współpracy zastrzegamy, że dostawcy mogą przetwarzać je tylko w wyraźnie wskazanych celach, zgodnie z naszymi instrukcjami.

8.3 Inne przypadki udostępniania danych osobowych

Fuzje i przejęcia: Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. W takich przypadkach podejmiemy wszelkie działania wymagane przez prawo, które mogą obejmować powiadomienie Cię i zapewnienie Ci wyboru, czy chcesz nadal korzystać z naszych Usług.

Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

 1. Przekazywanie danych do Państw trzecich

Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy Twoich danych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane na terenie „EOG”, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych lub stale rozwijanych aplikacji mobilnych. Dane użytkowników Carsmile.pl oraz Otomotoklik.pl są przechowywane na serwerach w naszej siedzibie.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane:

Dla celów przygotowania i ewentualnego zawarcia umowy najmu, najmu długoterminowego, leasingu, kredytu lub ubezpieczenia z nami lub z naszym Partnerem w związku z naszymi Usługami (tj. dane, o których mowa w pkt. 2.1.1 (II), (III), (IV) niniejszej Polityki):

 • Maksymalnie do chwili rezygnacji przez Ciebie z zawarcia umowy ze Spółką lub Partnerem Spółki, jeśli nie dojdzie do zawarcia takich umów lub
 • Przez okres 18 miesięcy w przypadku zawarcia umowy z Partnerem lub
 • Przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego związanego z tą umową - w przypadku zawarcia umowy z nami

Do celów wykonania obowiązków podatkowych, którym podlegamy - w przypadku zawarcia umowy z nami - w zakresie opisanym wyżej przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego związanego z tą umową.

Do celów związanych z ochroną przed roszczeniami lub ewentualnym dochodzeniem przez nas roszczeń - w okresach, sytuacjach i zakresie wskazanym wyżej.

Dla celów związanych z prowadzeniem Twojego konta w Serwisie Carsmile.pl tj. w zakresie, o którym mowa w pkt 2.1.1 (I) niniejszej Polityki - do momentu zamknięcia Twojego konta w Serwisie Carsmile.pl.

Dla celu: 1) marketingu bezpośredniego; 2) przesyłania do Ciebie informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną; 3) oferowania przez nas produktów podmiotów powiązanych z nami kapitałowo lub umownie – w zakresie Twoich danych kontaktowych do czasu wycofania udzielonej zgody albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Do celu wykonania jednorazowego kontaktu, którego od nas żądasz - do momentu podjęcia takiego kontaktu.

Dla innych celów opisanych w niniejszej Polityce – do chwili usunięcia danych zgodnie z zasadami opisanymi powyżej chyba że zaprzestanie ich przetwarzania w tym celu nastąpi wcześniej w związku z np. jednego z Twoich praw, o których mowa w  pkt. 6 niniejszej Polityki.

Cookies

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Możesz przeczytać więcej na ten temat w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące okresów retencji Twoich danych, skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

 

 1. Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych. Serwis stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by (a) chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem, (b) identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci Serwisu, oraz (c) minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy. Dodatkowo zapewniamy, że wszystkie dane związane z płatnością są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

 

 1. Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich

Nasze Serwisy mogą zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając jeden z naszych Serwisów.

 

 1. Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw skontaktuj się z naszym Działem Prywatności wykorzystując Formularz Kontaktowy, lub za pośrednictwem sekcji Pomoc w naszych Serwisach. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz wysłać list na nasz adres:

Carsmile SA, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa.

 

 1. Organy Nadzorcze

W sprawach lokalnych związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Stawki 2, 00-193 Warszawa”