Osoba fizyczna
Na firmę
Nasz doradca porówna dla Ciebie wybrane samochody
Możemy porównać dla Ciebie jednocześnie maksymalnie 3 oferty, przejdź do porównania.
Dodaj przynajmniej 2 oferty, które mamy dla Ciebie porównać.
Wpis
Nowy taryfikator 2022 – mandat nawet do 5000
17
sty 2022

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Wysokość kar w niektórych przypadkach wzrosła aż 10-krotnie. Najwyższy mandat, jaki grozi kierowcom, wynosi teraz 5 tys. zł, a najwyższa grzywna wyznaczona przez sąd może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Można by rzec, że w nowy rok weszliśmy hucznie. Rząd przywitał kierowców nowym taryfikatorem mandatów i drakońskimi wręcz podwyżkami. Do niedawna najwyższy możliwy mandat, jaki mógł wypisać na drodze policjant, miał wysokość 500 zł, a w przypadku kumulacji wykroczeń było to 1000 zł. Teraz pojedyncza kara wlepiona przez mundurowego może wynieść aż 5000 zł, a w sytuacji, gdy przewinień będzie więcej, spotkanie z funkcjonariuszami drogówki odchudzi kieszeń kierowcy nawet o 6000 zł. To jednak nie jest najwyższy wymiar kary. Jeśli policjant zdecyduje skierować sprawę do sądu, kierowcy grozi tam grzywna nawet do 30 000 zł (dotychczas było to 5000 zł).

Wysokie kary czekają przede wszystkim za poważne przekroczenia prędkości – według nowego taryfikatora mandat za jazdę o 71 km/h szybszą niż dozwolona wyniesie 2500 tys. zł, a w warunkach recydywy kwota ta wzrośnie do 5000 zł (to najwyższy mandat w nowym taryfikatorze 2022). Wspomniana recydywa to kolejna nowość w nowym rozporządzeniu o wysokości grzywien. Na jakich zasadach działa? Podwójną stawkę stosuje się, jeśli kierowca ponownie przekroczy dozwoloną prędkość o ponad 30 km w ciągu dwóch lat od pierwszego wykroczenia. Małym pocieszeniem jest fakt, że ten zapis zacznie obwiązywać z niewielkim opóźnieniem – od września 2022 roku.

 

Nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości:

 • do 10 km/h – 50 zł
 • o 11–15 km/h – 100 zł
 • o 16–20 km/h – 200 zł
 • o 21–25 km/h – 300 zł
 • o 26–30 km/h – 400 zł
 • o 31–40 km/h – 800 zł/1600 zł *
 • o 41–50 km/h – 1000 zł/2000 zł*
 • o 51–60 km/h – 1500 zł/3000 zł*
 • o 61–70 km/h – 2000 zł/4000 zł*
 • o 71 km/h i więcej – 2500 zł/5000 zł*

(*wysokość mandatu w przypadku recydywy – obowiązywać będą od września 2022 roku)

 

Taryfikator mandatów 2022 – kary wyższe nawet niż minimalna krajowa

Nie tylko przekroczenie prędkości jest tak surowo karane. W nowym taryfikatorze pojawił się także szereg wykroczeń, za które kary mogą wynieść od 1000 do nawet 4000 zł. Najsurowiej karane jest nieustąpienie pierwszeństwa, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych oraz za jazdę pod wpływem alkoholu... także na rowerze.

Najwyższe stawki (oprócz tych za wysokie przekroczenia prędkości) obowiązują teraz między innymi za niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwo. W sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości rozporządzenie nakazuje ukarać właściciela pojazdu mandatem w wysokości dwukrotności wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie mniejszym niż 800 zł. W praktyce oznacza to, że kara może tu wynieść nawet 5000 zł.

Jednymi z najsurowiej potraktowanych wykroczeń zostały też przewinienia kierowców wobec pieszych. W tym przypadku prawie wszystkie (z wyjątkiem jednego) grożą mandatami w wysokości 1500 zł, a w przypadku recydywy, jej dwukrotnością, czyli 3000 zł. Oto pełna lista naruszeń przepisów z zakresu bezpieczeństwa pieszych:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
 • Wyjątek: naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 300 zł

 

Inne przewinienia drogowe z najwyższym wymiarem kary

Mandat 4000 zł zapłacimy za:

 • naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – w przypadku recydywy
 • naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały - w przypadku recydywy
 • naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - w przypadku recydywy

 

 

Mandat do 2500 zł grozi za:

 • naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu (od 500 do 2500 zł)
 • kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.

 

Mandat 2000 zł zapłacimy za:

 • naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu - przy recydywie
 • wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone, lub rozpoczęto ich opuszczanie
 • naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone
 • naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały
 • naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy, lub znaków drogowych

 

Mandat 1500 zł zapłacimy za:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście
 • nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
 • niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego pojazdem mechanicznym
 • niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym

 

Mandat 1200 zł grozi kierowcom zatrzymującym się lub parkującym na miejscu dla osób niepełnosprawnych.

Chcesz poznać naszą aktualną ofertę nowych samochodów?
Dziękujemy za zostawienie swoich danych. Skontaktujemy się z Tobą bezzwłocznie
Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i pomoże wybrać Ci najlepszy samochód według Twoich potrzeb.