Osoba fizyczna
Na firmę
Nasz doradca porówna dla Ciebie wybrane samochody
Możemy porównać dla Ciebie jednocześnie maksymalnie 3 oferty, przejdź do porównania.
Dodaj przynajmniej 2 oferty, które mamy dla Ciebie porównać.
Wpis
10 najczęstszych pytań dotyczących leasingu samochodu firmowego. Czy znasz wszystkie odpowiedzi?
24
kwi 2024

Zebraliśmy najczęściej zadawane przez was pytania dotyczące leasingu samochodu przez firmy. W naszym zestawieniu znajdziecie zarówno odpowiedzi na bardzo podstawowe kwestie, jak też na bardziej zawiłe dylematy użytkowników samochodów leasingowanych.

Jak działa leasing samochodu firmowego?

Leasing samochodowy jest umową finansową, w której leasingodawca (zazwyczaj instytucja finansowa lub leasingowa) udostępnia pojazd firmie (leasingobiorcy) na określony czas i za określoną opłatę. Leasingobiorca płaci comiesięczne raty leasingowe, które obejmują odsetki i amortyzację pojazdu. Po zakończeniu umowy leasingu, przedsiębiorca może zwrócić pojazd lub skorzystać z opcji jego wykupu.

Jakie są korzyści z leasingu samochodu w porównaniu z zakupem?

Korzyści z leasingu samochodowego to mniejsze zaangażowanie kapitału początkowego, elastyczność w wyborze pojazdu bez konieczności wykazywania go w księgach jako aktywa, możliwość uwzględnienia rat leasingowych w kosztach operacyjnych firmy oraz ograniczenie ryzyka związanego z utratą wartości pojazdu.

https://carsmile.pl/oferta/mercedes-benz/glc/suv-leasing-wynajem-dlugoterminowy

Czy mogę zakończyć umowę leasingu przed planowanym terminem i zwrócić auto?

Osoba korzystająca z leasingu zawsze ma taką możliwość, co skutkuje zakończeniem umowy i jej rozliczeniem. W takiej sytuacji leasingodawca może naliczyć odszkodowanie, które równa się pozostałym do zakończenia umowy ratom leasingowym po ich zdyskontowaniu (odejmując część odsetek). Kwota odszkodowania, która jest należna leasingobiorcy, zostanie pomniejszona o wartość zwróconego przedmiotu.

Jakie wymagania musi spełniać firma aby uzyskać leasingu samochodu?

Wymagania kwalifikacyjne do uzyskania leasingu samochodowego w Polsce mogą różnić się w zależności od firmy finansującej, ale zazwyczaj obejmują wyliczenie zdolności kredytowej firmy oraz historię kredytową, a także sprawdzenie wiarygodności finansowej i zdolności do spłaty zobowiązań.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące marki, modelu lub wieku pojazdu w leasingu?

Tak, niektóre firmy leasingowe w Polsce mogą narzucić ograniczenia co do marki, modelu lub wieku pojazdu, które można leasingować. Ograniczenia te wynikają z polityki ryzyka i wartości rynkowej pojazdu. Zazwyczaj wiekiem granicznym jest 7 lat.

https://carsmile.pl/oferta/audi/q3-sportback/crossover-leasing-wynajem-dlugoterminowy

Jakie koszty związane są z leasingiem samochodu?

Koszty leasingu samochodowego w Polsce obejmują opłaty początkowe, takie jak wpłata własna, opłaty manipulacyjne oraz prowizje, a także comiesięczne raty leasingowe, które składają się z odsetek i amortyzacji, oraz dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za przekroczenie limitu kilometrów lub opłaty za uszkodzenia ponad normalne zużycie.

Czy istnieje możliwość przedłużenia umowy leasingowej po jej zakończeniu?

Tak, wiele firm leasingowych w Polsce oferuje leasingobiorcom możliwość przedłużenia umowy leasingowej po zakończeniu jej pierwotnego okresu. Jest to korzystna opcja, która pozwala zarówno leasingodawcy, jak i leasingobiorcy na elastyczne dostosowanie umowy do aktualnych potrzeb i sytuacji rynkowych. Proces przedłużenia umowy leasingowej zazwyczaj wymaga wcześniejszych negocjacji między stronami. Warunki przedłużenia, takie jak stawki miesięczne, mogą być dostosowane do nowych warunków umowy oraz bieżących warunków rynkowych. Negocjacje te mogą obejmować również inne aspekty umowy, takie jak limit przebiegu, dodatkowe usługi czy ewentualne opłaty.

Czy jest możliwość wcześniejszej spłaty leasingu?

Tak, istnieje możliwość wcześniejszej spłaty leasingu, ale niemal zawsze obarczona jest dodatkowymi opłatami. Firmy leasingowe często stosują opłaty związane z wcześniejszą spłatą leasingu, aby zrekompensować potencjalne straty z tytułu utraconych odsetek. Opłata ta może być ustalana jako procent pozostałego salda lub jako opłata stała. Warto zaznaczyć, że wysokość opłaty może być negocjowalna. Wcześniejsza spłata leasingu może przynieść korzyści finansowe, ponieważ pozwala uniknąć płacenia odsetek od pozostałego salda umowy. W rezultacie leasingobiorca może zaoszczędzić na całkowitych kosztach finansowania pojazdu. Warunki dotyczące wcześniejszej spłaty leasingu zawsze określone są w umowie leasingowej i mogą one obejmować minimalny okres, który musi upłynąć przed złożeniem prośby o wcześniejszą spłatę, a także procedury składania wniosku o wcześniejszą spłatę oraz ewentualne dodatkowe dokumenty wymagane przez leasingodawcę.

https://carsmile.pl/oferta/audi/q5-sportback/suv-leasing-wynajem-dlugoterminowy

Jakie są konsekwencje opóźnienia w spłacie rat leasingowych?

Opóźnienie w spłacie rat leasingowych może prowadzić do różnych konsekwencji, w tym naliczenia odsetek od zaległych płatności, dodatkowych opłat za opóźnienie, a w skrajnych przypadkach nawet do rozwiązania umowy leasingowej przez leasingodawcę. W rezultacie leasingobiorca może stracić dostęp do pojazdu, a także ponieść dodatkowe koszty związane z windykacją lub odzyskaniem pojazdu.

Czy istnieją dodatkowe opłaty związane z zakończeniem umowy leasingowej?

Tak. Mogą one obejmować opłaty za przekroczenie limitu kilometrów, opłaty za ponadnormatywne zużycie pojazdu, takie jak zużycie opon lub zniszczenia wnętrza. Większość firm leasingowych z góry określa jakie zużycie i uszkodzenia uważa za normalne, a za jakie użytkownik auta będzie dodatkowo obciążony. Określa się tam często takie kwestie, jak wielkość rys, rodzaje uszkodzenia tapicerki, czy bagażnika. Dodatkowe opłaty mogą być również naliczane, jeśli leasingobiorca nie zwróci pojazdu w wyznaczonym terminie określonym w umowie leasingowej.

 

Fot. Senivpetro, Freepik

Drazen Zigic, Freepik

Chcesz poznać naszą aktualną ofertę nowych samochodów?
Dziękujemy za zostawienie swoich danych. Skontaktujemy się z Tobą bezzwłocznie
Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i pomoże wybrać Ci najlepszy samochód według Twoich potrzeb.