Osoba fizyczna
Na firmę
Nasz doradca porówna dla Ciebie wybrane samochody
Możemy porównać dla Ciebie jednocześnie maksymalnie 3 oferty, przejdź do porównania.
Dodaj przynajmniej 2 oferty, które mamy dla Ciebie porównać.
Wpis
Sprawdź, jakie elementy zawiera Twoja umowa leasingu
01
lut 2019

Umowa leasingu została uregulowana w Kodeksie cywilnym w 2000 roku, stając się umową nazwaną (art. 7091-70918 k.c.). Zgodnie z definicją umowa leasingowa musi być: wzajemna, zawierana w formie pisemnej, odpłatna, konsensualna i jednostronnie profesjonalna. Jednak czym jest umowa leasingu i jakie elementy zawiera?

Umowa leasingu a KC

Elementami umowy leasingu są: strony umowy, przedmiot umowy, forma, prawa i obowiązki stron umowy, opcjonalny wykup, wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu leasingu oraz wypowiedzenie umowy.

Warunki leasingu względem stron umowy

W umowie leasingowej wyróżnia się podmiot finansujący, będący przedsiębiorstwem leasingowym, który pozwala na odpłatne użytkowanie przedmiotów przez leasingobiorcę na określonych warunkach. Umowy leasingowe zawierane są przez leasingodawcę w zakresie prowadzonej działalności (art. 7091).

Warunki leasingu samochodowego (oraz każdego innego) określają, że leasingobiorcą może być dowolny podmiot prawny – zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną i jednocześnie mająca zdolność prawną.

Przedmiotem leasingu mogą być dowolne rzeczy – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Naturalnie umowa leasingu samochodu dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych, ciężarowych lub specjalistycznych, jednak na rynku spotkać można umowy leasingowe zawierane na: sprzęt biurowy, maszyny budowlane czy lokale i powierzchnie usługowe.

Rodzaje umów leasingowych: umowa leasingu operacyjnego i finansowego

Ustawodawca przewidział możliwość dość elastycznego zawierania umów leasingu. Najczęściej zawierane są umowy leasingu operacyjnego i finansowego. Umowa leasingu operacyjnego wymaga sprecyzowania czasu trwania umowy, który musi być równy 40 proc. normatywnego czasu amortyzacji ruchomości wynikającego z przepisów podatkowych. W przypadku nieruchomości czas ten wynosi 10 lat. Co więcej, suma opłat leasingowych nie może być niższa od wartości początkowej leasingowanego przedmiotu.

Umowa leasingu finansowego również określana jest na czas oznaczony warunkami amortyzacji, jednak nie ma tu dolnej granicy czasu trwania umowy. Odpisy amortyzacyjne leżą w gestii leasingobiorcy, a suma opłat leasingowych musi być co najmniej równa wartości początkowej przedmiotu leasingowanego.

Warunki leasingu samochodowego

Umowa leasingu samochodu musi określać kilka istotnych elementów. Poza określeniem stron umowy i sprecyzowaniem, kto jest finansującym, a kto korzystającym, konieczne jest dokładne zdefiniowanie przedmiotu leasingu. Umowa leasingu wskazuje także na obowiązki i uprawnienia leasingodawcy i leasingobiorcy oraz czas trwania stosunku leasingowego.

W umowie określana jest wysokość zapłaty za leasingowanie przedmiotu i warunkowana jest ilość oraz wysokość rat leasingowych wraz z terminem ich opłacania. Wysokość rat leasingowych określana jest, biorąc pod uwagę: cenę nabycia przedmiotu leasingu, okres jego użytkowania, wysokość innych opłat ponoszonych przez leasingobiorcę (np. opłata wstępna i wykup). Umowa leasingowa może także określać warunki przeniesienia wartości oddanej w leasing na rzecz leasingobiorcy.

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu możliwe jest wyłącznie przez finansującego w wyszczególnionych w ustawie przypadkach, tj. gdy:

  • korzystający zwleka z zapłatą co najmniej jednej raty leasingowej mimo wyznaczenia dodatkowego terminu przez finansującego,
  • mimo upomnienia korzystający nie usuwa zmian dokonanych w przedmiocie leasingowym bez zgody finansującego,
  • mimo upomnienia korzystający nie utrzymuje rzeczy w odpowiednim stanie technicznym,
  • mimo upomnienia korzystający nie używa rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wypowiedzenie umowy leasingu przez korzystającego może nastąpić jedynie, gdy przedmiot leasingu ma wady nieprzewidziane w umowie i które powstały z winy finansującego.

Szukasz możliwie najatrakcyjniejszych warunków leasingowania? Postaw na Carsmile. Koniecznie skontaktuj się z naszymi Doradcami, którzy odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania.

Chcesz poznać naszą aktualną ofertę nowych samochodów?
Dziękujemy za zostawienie swoich danych. Skontaktujemy się z Tobą bezzwłocznie
Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i pomoże wybrać Ci najlepszy samochód według Twoich potrzeb.