Osoba fizyczna
Na firmę
Nasz doradca porówna dla Ciebie wybrane samochody
Możemy porównać dla Ciebie jednocześnie maksymalnie 3 oferty, przejdź do porównania.
Dodaj przynajmniej 2 oferty, które mamy dla Ciebie porównać.
Wpis
Co to jest pożyczka leasingowa? Czy jest korzystna?
21
cze 2023

Pożyczka czy leasing? Każdy przedsiębiorca staje kiedyś przed takim dylematem. Zanim zdecydujecie się na jedno z tych dwóch, pamiętajcie, że na rynku jest jeszcze jedno rozwiązanie, które jest hybrydą łączącą zalety obu rozwiązań – to pożyczka leasingowa.

W skrócie pożyczką leasingową można określi zbiór najlepszych cech zarówno z umowy leasingowe, jak i kredytu. W dużym skrócie oznacza to, że po pierwsze mamy korzyści podatków związane z kredytem, ale przy znacznie uproszczonej i prostszej procedurze. Co ważne po pożyczkę leasingową można udać się nie tylko do banku. Poniżej przybliżymy wam, o co chodzi w tym instrumencie finansowym.

Pożyczka leasingowa — definicja

Pożyczka leasingowa to specyficzna forma finansowania, która łączy w sobie cechy zarówno pożyczki, jak i umowy leasingowej. Polega na tym, że przedsiębiorstwo leasingowe (leasingodawca) udostępnia przedmiot umowy (np. samochód, sprzęt, maszynę) klientowi (najemcy) na określony czas w zamian za comiesięczne opłaty.

Jednak w odróżnieniu od klasycznego leasingu, to klient staje się formalnym właścicielem przedmiotu. Jednocześnie klient zobowiązuje się do spłaty pożyczonej kwoty z odsetkami w regularnych ratach przez określony okres. Dlatego pożyczka leasingowa ostatecznie wydaje się bardziej zbliżona do kredytu niż klasycznego leasingu.

Pożyczka leasingowa — koszty

Zwykle koszt pożyczki leasingowej można porównać do kosztów kredytu inwestycyjnego. Co prawda leasing zwykle jest tańszy, ale wynika to głównie z większego ryzyka, jakie ponosi leasingodawca przez przeniesienie własności przedmiotu na klienta już na początku umowy. Z drugiej jednak strony dzięki temu odsetki pożyczki oraz amortyzacja środka trwałego wliczane są w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Co ważne spełniając specyficzne warunki, można też skorzystać z jednorazowego odliczenia VAT-u i jednorazowej amortyzacji.

Przy porównywaniu kosztów pożyczki leasingowej z leasingiem, warto też wziąć pod uwagę, że w tym pierwszym przypadku pożyczkobiorca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z wykupem samochodu na własność lub przeniesieniem jego własności. Niestety, w tym przypadku wkład własny zwykle jest wyższy niż w przypadku leasingu.

Kto może udzielić pożyczki leasingowej?

Pożyczkę leasingową wyróżnia m.in. to, że udzielać jej mogą zarówno banki, jak i innego rodzaju instytucje finansowe, w tym także przedsiębiorstwa specjalizujące się wyłącznie w udzielaniu klasycznego leasingu, czy wynajmie średnio i długoterminowym.

Leasing a pożyczka leasingowa — różnice

Pożyczka leasingowa a leasing – mimo że mogą być oferowane przez tę samą firmę, tak naprawdę mają mało wspólnych cech. Oto cechy odróżniające pożyczkę leasingową od leasingu:

  1. Własność przedmiotu: w przypadku pożyczki leasingowej klient staje się właścicielem przedmiotu umowy od samego początku. W przypadku leasingu przedmiot umowy pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres jej trwania.
  2. Płatności: w pożyczce leasingowej klient spłaca pożyczone środki wraz z odsetkami w regularnych ratach, podobnie jak w przypadku tradycyjnej pożyczki. W klasycznym leasingu klient płaci jedynie comiesięczne opłaty leasingowe za wynajem przedmiotu, bez spłaty pożyczonej kwoty.
  3. Podatek VAT: pożyczka leasingowa na samochód pozwala na odliczenia podatku VAT od rat leasingowych. W klasycznym leasingu, to leasingodawca jest zwykle podmiotem uprawnionym do odliczenia VAT.
  4. Utrata własności: w przypadku pożyczki leasingowej klient staje się pełnoprawnym właścicielem przedmiotu po spłaceniu pożyczonej kwoty. W klasycznym leasingu, klient może mieć możliwość wykupienia przedmiotu po zakończeniu umowy, ale nie jest to zapis automatyczny.
  5. Czas trwania umowy: okres finansowania pożyczki leasingowej wynosić może od 6 do nawet 120 miesięcy. Z kolei przy zwykłym leasingu okres spłaty ze względów podatkowych nie może być krótszy niż 2 lata, a i rzadko, kiedy przekracza 5 lat.

Kredyt a pożyczka leasingowa — różnice

W porównaniu do tradycyjnej pożyczki, pożyczkę leasingową wyróżnia kilka specyficznych cech. Oto najważniejsze z nich:

  1. Własność przedmiotu: Klient staje się właścicielem przedmiotu finansowania od samego początku umowy. W przypadku leasingu klient dopiero po zakończeniu umowy ma możliwość wykupu przedmiotu.
  2. Płatności: Klient dokonuje comiesięcznych opłat leasingowych, które składają się z dwóch elementów: kapitału, którym jest spłacana pożyczka, oraz odsetek, które są wynagrodzeniem dla leasingodawcy za udostępnienie kapitału.
  3. Okres trwania umowy: Pożyczka leasingowa ma ustalony okres trwania, po którym klient staje się pełnoprawnym właścicielem przedmiotu umowy. Okres ten może być dostosowany do potrzeb klienta i rodzaju przedmiotu finansowania.
  4. Podatek VAT: W przypadku przedsiębiorców, pożyczka leasingowa może być korzystniejsza pod względem podatku VAT niż tradycyjny leasing. Klient może odliczyć VAT od rat leasingowych, co może przynieść pewne oszczędności.

Fot. www.freepik.com

senivpetro
mindandi

Chcesz poznać naszą aktualną ofertę nowych samochodów?
Dziękujemy za zostawienie swoich danych. Skontaktujemy się z Tobą bezzwłocznie
Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i pomoże wybrać Ci najlepszy samochód według Twoich potrzeb.