>Oblicz na jaką ratę Cię stać!<

Amortyzacja samochodu w leasingu

Koniec trwania leasingu wiąże się z amortyzacją samochodu osobowego. Jej warunki różnią się w zależności od rodzaju podpisanej umowy leasingowej. Czym jest amortyzacja samochodu w leasingu i jak zmienił się sposób amortyzowania auta w 2019 roku?

Leasing a amortyzacja

Amortyzacja przedmiotu leasingu związana jest z rachunkową utratą wartości środka trwałego w czasie. Dokonywanie amortyzacji jest kluczowe do prawidłowego i rzeczywistego określenia wartości majątkowej przedmiotu leasingu. Amortyzacja samochodu w leasingu, a co za tym idzie określenie realnej wartości przedmiotu umowy, ma również istotne znaczenie ze względu na rozliczanie w czasie kosztów podatkowych leasingowanego auta.

Leasing operacyjny – amortyzacja

Amortyzacja samochodu w leasingu operacyjnym jest obowiązkiem finansującego. To leasingodawca wprowadza amortyzację środka transportu do swojej ewidencji środków trwałych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, normatywny okres amortyzacji przedmiotu leasingu związanego umową leasingu operacyjnego zrównuje się z wartością początkową pojazdu. W przypadku samochodów osobowych oraz ciężarowych amortyzacja trwa 60 miesięcy, a stawka amortyzacji wynosi 20%.

Leasing finansowy – amortyzacja

W przypadku leasingu finansowego amortyzacja przedmiotu leasingu zaliczana jest do kosztu korzystającego i przychodu finansującego. Część kapitałowa raty leasingowej określana jest jako spłata wartości leasingowanego samochodu i nie podlega rozliczaniu podatkowemu. Odpisy amortyzacyjne podczas trwania umowy wykonuje leasingobiorca.

Amortyzacja samochodu po leasingu

Amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu może być realizowana na różne sposoby, zależnie od rodzaju samochodu oraz od jego wartości początkowej. Jeżeli wartość samochodu przekracza 10 tys. zł netto, możliwe jest zastosowanie kilku metod amortyzacji, m.in. metody liniowej, liniowej przyśpieszonej i indywidualnej.

Amortyzacja samochodu osobowego wartego mniej niż 10 tys. złotych sprowadza się do wliczenia ceny wykupu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, wykonując jednorazowy odpis amortyzacyjny.

Gdy mamy do czynienia z samochodem o wartości powyżej 10 tys. złotych i decydujemy się na najpopularniejszy rodzaj amortyzacji – amortyzację liniową, obligujemy się do wykonywania odpisów amortyzacyjnych przez długi czas. Wysokość stawek określana jest na podstawie wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, które wynoszą 20%.

Przyśpieszona liniowa amortyzacja samochodu osobowego możliwa jest jedynie z uwagi na bardziej intensywną eksploatację pojazdu. Wówczas stosowany jest podwyższony współczynnik amortyzacji liniowej, który wynosi 1,4. Współczynnik ten podnosi stawkę amortyzacji do 28%.

Amortyzacja samochodu od 2019 roku

Wprowadzone 1 stycznia 2019 regulacje nałożyły ograniczenie, które limituje wysokość odpisów amortyzacyjnych do kwoty 150 tys. złotych dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz do 225 tys. złotych dla pojazdów elektrycznych. Przeliczanie dokonywane jest po średnim kursie NBP w dniu przekazania samochodu do używania.

Chcesz dowiedzieć się więcej o amortyzacji samochodu podczas trwania leasingu i po jego zakończeniu? Skontaktuj się z Doradcami Carsmile. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania i zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania.

 

Carsmile Blog
Skontaktuj się z nami
i wybierz nowy samochód!
Dziękujemy za zostawienie swoich danych. Skontaktujemy się z Tobą bezzwłocznie
lub podaj Podaj swoje dane, a poinformujemy Cię o szczegółach oferty samochodów w abonamencie i leasingu.
Wysyłając wypełniony formularz potwierdzasz zainteresowanie kontaktem w sprawie oferty produktowej ze strony Carsmile S.A.
Administratorem danych osobowych jest Carsmile S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prosta 51 (dalej „Spółka”). Ze Spółką można skontaktować się także telefonicznie pod nr +48 22 113 43 43 W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się: za pośrednictwem e-mail iod@carsmile.pl lub pisemnie pod podanym powyżej adresem Spółki, z dopiskiem „Dane osobowe”. Rozwiń
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.